Keuring gereedschap

Keuring elektrisch gereedschap

Elektrisch gereedschap moet veilig zijn. Dit is niet alleen voor u zelf van belang maar wordt ook vereist door wettelijke regelingen en Arbo-besluiten. De norm waaraan gereedschap moet voldoen is de NEN 3140 norm en op steeds meer plaatsen wordt er gecontroleerd of uw gereedschap hieraan voldoet. Onze gecertificeerde keurmeesters kunnen u helpen hieraan te voldoen.

Hoe vaak moet er gekeurd worden?

Machines, gereedschappen en eigenlijk alles wat een elektrisch gevaar op kan leveren moet gekeurd worden. Hoe vaak iets gekeurd moet worden hangt af van dat risico. Voor gereedschap komt uit de risico evaluatie eigenlijk altijd dat de periode van geldigheid een jaar moet zijn. Een keuring is en blijft een momentopname, dus het blijft van belang uw gereedschap te onderhouden en te laten herkeuren wanneer dat nodig is, al is de termijn nog niet verstreken.

Rapportage

Wij zorgen voor een keuringssticker op de machine, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. Wij graveren een uniek nummer op de machine, en dit nummer wordt samen met de gegevens en de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen de machines gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige machines.


Keuring valbeveiliging

Valbeveiliging en accessoires van valbeveiliging moeten ieder jaar gekeurd worden volgens een vast protocol. Onze mensen hebben de kennis en certificaten om dit te mogen uitvoeren voor u. Met deze keuring voldoet u aan de regelgeving m.b.t. valbeveiliging.

Normen

De diverse normen waaraan de valbeveiliging moeten voldoen zijn:

EN361 / EN362 / EN355 / EN354/ EN567/ EN341A/ EN12841C / EN795B / EN795C / EN353-2 / EN360 / EN258

Rapportage

Wij zorgen voor een keuringssticker op valbeveiliging en accessoires, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. De product nummers worden samen met de gegevens en de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen de valbeveiliging gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige producten.


Keuring Ladders, Trappen en Steigers

Regelmatige inspectie van uw Klimmaterieel garandeert een lange levensduur en biedt u de zekerheid dat uw materieel veilig is te gebruiken. Ladders, trappen en steigers worden onder wisselende omstandigheden gebruikt en zijn onderhevig aan slijtage. Daarom is het goed om uw materieel regelmatig te keuren. De wet verplicht u om deze inspectie minimaal een keer per jaar uit te voeren. Alleen zo weet u zeker dat het materiaal waar u mee werkt veilig te gebruiken is.

Normen:

De diverse normen waaraan de Ladders, Trappen en Steigers moeten voldoen zijn:

NEN 2484, de NEN-EN 1004, de EN 1147 en de Arbowet

Rapportage

Wij zorgen voor een keuringssticker op het desbetreffende product, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. De product nummers worden samen met de gegevens en de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen de Laders, Trappen en Steigers gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige producten.


Keuren landbouw-, tuin-, park- en bouw machines

Regelmatige inspectie van uw machines garandeert een lange levensduur en biedt u de zekerheid dat uw materieel veilig is te gebruiken. landbouw, tuin, park en bouw machines worden onder wisselende omstandigheden gebruikt en zijn onderhevig aan slijtage. Daarom is het goed om uw materieel regelmatig te keuren. De wet verplicht u om deze inspectie minimaal een keer per jaar uit te voeren. Alleen zo weet u zeker dat het materiaal waar u mee werkt veilig te gebruiken is.

Normen

De diverse normen waaraan de landbouw, tuin, park en bouw machines

NEN 2006/42/EC, de NEN-3140, en de Arbowet

Rapporten

Wij zorgen voor een keuringssticker op het desbetreffende product, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. De product nummers worden samen met de gegevens en de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen landbouw, tuin, park en bouwmachines gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige producten.


Kosten van de keuring

Dit is afhankelijk van het aantal  te keuren producten en of deze al vaker gekeurd zijn. Als dit het geval is dan is er van
deze producten al een rapport die wij kunnen gebruiken bij de nieuwe keuring. Wij geven van te voren altijd een
offerte zodat u weet waar u aan toe bent.

Voor een offerte kunt u altijd contact opnemen met ons telefonisch (0187-669590) of via de e-mail (info@doornheintools.nl)

Winkelwagen
Scroll naar boven