Keuring gereedschap

Keuring elektrisch gereedschap
Elektrisch gereedschap moet veilig zijn. Dit is niet alleen voor u zelf van belang maar wordt ook vereist door wettelijke regelingen en Arbo-besluiten. De norm waaraan gereedschap moet voldoen is de NEN 3140 norm en op steeds meer plaatsen wordt er gecontroleerd of uw gereedschap hieraan voldoet. Onze gecertificeerde keurmeesters kunnen u helpen hieraan te voldoen.

Hoe vaak moet er gekeurd worden?
Machines, gereedschappen en eigenlijk alles wat een elektrisch gevaar op kan leveren moet gekeurd worden. Hoe vaak iets gekeurd moet worden hangt af van dat risico. Voor gereedschap komt uit de risico evaluatie eigenlijk altijd dat de periode van geldigheid een jaar moet zijn. Een keuring is en blijft een momentopname, dus het blijft van belang uw gereedschap te onderhouden en te laten herkeuren wanneer dat nodig is, al is de termijn nog niet verstreken.

Rapportage
Wij zorgen voor een keuringssticker op de machine, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. Wij graveren een uniek nummer op de machine, en dit nummer wordt samen met de gegevens en de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen de machines gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige machines.

Kosten van een keuring
Dit is afhankelijk van het aantal machines en of deze al vaker gekeurd zijn. Als dit het geval is dan is er van deze machines al een rapport die wij kunnen gebruiken bij de nieuwe keuring. Wij geven van te voren altijd een offerte zodat u weet waar u aan toe bent.

Keuring valbeveiliging
Valbeveiliging en accessoires van valbeveiliging moeten ieder jaar gekeurd worden volgens een vast protocol. Onze mensen hebben de kennis en certificaten om dit te mogen uitvoeren voor u. Met deze keuring voldoet u aan de regelgeving m.b.t. valbeveiliging.

Normen:
De diverse normen waaraan de valbeveiliging moeten voldoen zijn:

EN361 / EN362 / EN355 / EN354/ EN567/ EN341A/ EN12841C / EN795B / EN795C / EN353-2 / EN360 / EN258

Rapportage
Wij zorgen voor een keuringssticker op valbeveiliging en accessoires, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. De product nummers worden samen met de gegevens en de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen de valbeveiliging gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige producten.

Kosten van een keuring
Dit is afhankelijk van het aantal  te keuren producten en of deze al vaker gekeurd zijn. Als dit het geval is dan is er van
deze producten al een rapport die wij kunnen gebruiken bij de nieuwe keuring. Wij geven van te voren altijd een
offerte zodat u weet waar u aan toe bent.

Voor een offerte kunt u altijd contact opnemen met ons telefonisch (0187-669590) of via de e-mail (info@doornheintools.nl)

Scroll naar boven