SUPER Auto Shampoo 5L

38,95 Ex btw 32,19

Artikelnummer: 510-CONS100240.5L Categorie:
          SUPER Auto Shampoo 5L
  • De SUPER Auto Shampoo is een unieke shampoo voor het wassen van bedrijfsbussen, auto’s, vrachtauto’s, motoren, boten, caravans, trailers etc. De specifieke samenstelling zorgt ervoor dat het  vuil van het oppervlak wordt ontbonden en er eenvoudig van af loopt. Elektrostatische vervuiling doorbreekt en kalkvorming tegen gaat in de installatie en op het voertuig. De SUPER Auto Shampoo is geschikt voor wasstraten, spuitboxen, hogedrukreinigers en is ook handmatig te gebruiken.
          Gebruiksaanwijzing
  • Machinaal: 1% tot 8% dosering. Manueel: 1:50. Doseringen afhankelijk van vervuiling en apparatuur.
  • Dit product altijd rechtop en vastgezet vervoeren en bewaren.
  • Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren!
  • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
  • Na het werken met dit product grondig wassen.
         Bij contact met de ogen
  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
         Bij contact met de huid
  • Met veel water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Scroll naar boven