Super Sticker en Inkt verwijderaar 250ML

7,50 Ex btw 6,20

Artikelnummer: 510-CONS100230 Categorie:
          Super Sticker en Inkt verwijderaar 250ML
 • Je kent het wel. Je trekt die sticker wel even er vanaf. Niet dus…. De helft blijft natuurlijk zitten. Of het nu op het raam is, op de net opgehangen cv ketel of bijvoorbeeld op je auto. Het is overal even irritant. Gelukkig is er een oplossing om dit irritatie puntje makkelijk en snel op te lossen! De Super Sticker & Inkt verwijderaar! Dit product lost namelijk de plaklaag op waardoor het vervolgens heel makkelijk te verwijderen is.
          Gebruiksaanwijzing
 • 1. Breng het product onverdund aan op de vervuiling middels een spons of doek
 • 2. Laat het product kort intrekken (niet in laten drogen) en vervolgens afnemen met een schone spons of doek
 • 3. Let op: Voor gebruik de ondergrond op een minder zichtbare plaats testen op resistentie
 • 4. Bovendien adviseren wij in het geval van stickers, voorafgaand de sticker zo ver mogelijk (handmatig) te verwijderen
 • 5. Bij hardnekkige stickers eerst een hoekje los maken
 • 6. Het product vervolgens op de sticker of lijmresidu aanbrengen met een spons of doek
 • 7. Laat het product kort inwerken waarna u de stickerresten kunt verwijderen
 • 8. Bij hardnekkige kleeflagen kan herhaling noodzakelijk zijn
 • 9. Bij toepassing in gesloten ruimtes, zorgdragen voor een goede ventilatie
          Veilgheidsaanbeveling
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Inademing van damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu.
          Na inslikken
 • Onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. BIJ
          Contact met de huid (of het haar)
 • Verontreinigde kleding onmid- dellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
          Na inademing
 • De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de laatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Produkt bevat: Hydrocarbons, C9, aromatics
Scroll naar boven