Super Siliconen verwijderaar 250ML

12,45 Ex btw 10,29

Artikelnummer: 510-CONS100350 Categorie:
          Super Siliconen verwijderaar 250ML
 • Ga je een badkamer of keuken opnieuw afkitten? Eerst snij je natuurlijk zoveel mogelijk de oude kitranden weg. Er blijven altijd kitresten zitten. Gelukkig hebben wij daar Dé Professionele Oplossing voor! Met de Super Siliconenverwijderaar verwijder je moeiteloos alle kitresten. Het product maakt de structuur van de kit week en dit zorgt ervoor dat de resten zonder enige moeite te verwijderen zijn met een harde spons of borstel.
          Gebruiksaanwijzing
 • 1. Verwijder de zitranden (zoveel mogelijk) met een scherp mesje of ander voorwerp
 • 2. Dek vervolgens de oppervlakten zonder kitresten zoveel mogelijk af met bijvoorbeeld plastic
 • 3. Bij grove stukken kit, krassen maken met een scherp voorwerp in de kitresten
 • 4. Breng SUPER Siliconen Verwijderaar ruim aan op de kitresten
 • 5. Laat het product daarna inwerken tot de resten week worden
 • 6. Verwijder de kitresten met een mesje of ander voorwerp
 • 7. Haal tot slot zorgvuldig achtergebleven SUPER Siliconen Verwijderaar weg met veel water en een schone doek
 • 8. Indien nodig deze behandeling herhalen
          Veilgheidsaanbeveling
 • Bevat Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <5% hexaan; Koolwaterstoffen, C9-11, n-alkanen, isoalka- nen, cyclics, < 2% aromatics. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Scroll naar boven