Super Multi Heavy Cleaner Ontvetter 1L

8,55 Ex btw 7,07

Artikelnummer: 510-CONS100320 Categorie:
          Super Multi Heavy Cleaner Ontvetter 1L
  • De Super Heavy Ontvetter & Cleaner is de professionele oplossing voor iedere vorm van vervuiling, zowel binnen als buitenshuis. Door de unieke samenstelling dringt het product door tot in de kern van de vervuiling. Je verwijdert hierdoor snel en gemakkelijk iedere vervuiling. Ook geschikt als ontvetter en vlekverwijderaar! Het product is volledig biologisch afbreekbaar.
          Gebruiksaanwijzing
  • De Super Heavy Cleaner is gebruiksklaar. Spray het product op de vervuiling. Geef het product een korte inwerkperiode van enkele seconde bij lichte vervuiling, tot 1 minuut bij zware vervuiling. Laat het product niet opdrogen! Reinig vervolgens het oppervlak met een vochtige microvezeldoek of schuurspons.
  • Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. Inademing van nevel vermijden. Na het werken met dit product grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren, op een goed geventileerde plaats.
          Bij contact met de ogen
  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
          Na inademing
  • De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen.
          Bij huidirritatie & aanhoudende oogirritatie
  • Een arts raadplegen.
Scroll naar boven