Super Industriereiniger 500ML

8,15 Ex btw 6,74

Artikelnummer: 510-CONS100180 Categorie:
          Super Industriereiniger 500ML
 • De Super Industriereiniger is de meest krachtige ontvetter en uitermate geschikt voor het reinigen van olie, nicotine, verf, teer en overige zware vervuilingen.
 • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Beschermen tegen bevriezing.
 • Het product kan toegepast worden op alle zwaar vervuilde ondergronden, zoals garagevloeren, gereedschappen, buitentegels, wanden, kunststof etc.
 • Toepassing in combinatie met warm water zal de actieve werking verhogen.
 • Het product is niet brandbaar, niet toxisch en volledig biologisch afbreekbaar.
          Gebruiksaanwijzing
 • Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling kunt u het product verdunnen met water.
 • Bij lichte vervuiling kunt u het product verdunnen 1: 20 L.
 • Bij zwaardere vervuiling kunt u het product verdunnen met water tot 1: 3L.
 • U kunt het product gebruiken door deze in een emmer te mengen met water. Vervolgens kunt u het product aanbrengen op de vervuiling.
 • Laat het product inwerken (niet laten op- drogen) en vervolgens kunt u met een spons of borstel de vervuiling verwijderen.
 • Toepassing met warm water zal een beter en sneller resultaat opleveren.
 • Wij adviseren u het dragen van handschoenen/bril tijdens de reiniging, en om het te reinigen object vooraf op resistentie te testen.
          Bij contact met de huid (of het haar)
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
          Bij contact met de ogen
 • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
          Na inademing
 • De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Scroll naar boven