SUPER Cementsluier Verwijderaar 5L

39,25 Ex btw 32,44

Artikelnummer: 510-CONS100250.5L Categorie:
          SUPER Cementsluier Verwijderaar 5L
  • De muren, tegels en vloer zitten onder de Cementsluier, specie, kalk en stof. Maar je hebt natuurlijk geen zin om na je bouwklus uren lang te moeten gaan schrobben en schuren. Door de professionele kracht van de Super Cementsluierverwijderaar wordt het schoon achterlaten van je bouwklus een heel stuk makkelijker. Binnen enkele minuten wordt alle vuil losgeweekt, waarna het makkelijk te verwijderen is.
          Gebruiksaanwijzing
  • 1. Meng de Super Cementsluier-Verwijderaar met water tot een verdunning van maximaal 1L product op 20 L water
  • 2. Maak het oppervlak nat met schoon water en breng vervolgens de verdunde Super Cement-Verwijderaar aan
  • 3. U kunt het product aanbrengen met een spons, doek of dweil
  • 4. Laat het product vervolgens circa 5 minuten inwerken (niet indrogen) waarna u de oppervlakte kunt reinigen met een borstel of spons
  • 5. Vervolgens goed naspoelen met schoon water, zodat er geen product meer op de ondergrond zit
  • Let op: Gedurende de inwerkperiode van het product, dient het te reinigen oppervlak nat gehouden te worden met de verdunde Super Cementsluier Verwijderaar. Bij zware vervuiling dient de behandeling herhaald te worden. Het product nooit op kalkhoudende ondergronden gebruiken, zoals natuursteen en marmer. Deze ondergronden kunt u het beste reinigen met de Super Ontvetter.
          Veilgheidsaanbeveling
  • Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. Inademing van nevel vermijden. Na het werken met dit product grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren, op een goed geventileerde plaats.
          Bij contact met de ogen
  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
          Na inademing
  • De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen.
Scroll naar boven