Professionele Super Ontstopper 1L (PROF)

17,25 Ex btw 14,26

Artikelnummer: 510-CONS200010 Categorie:

Professionele Super Ontstopper 1L (PROF)

 

Door de krachtige grondstof zwavelzuur die verwerkt is in de Professionele Super Ontstopper, is dit product aantoonbaar de sterkste vloeibare afvoerontstopper! Het product weegt bijna 2 keer zwaarder dan water, waardoor het product tot meters diep in de afvoerleiding werkt. Een ander groot voordeel van de Super Ontstopper is dat het direct werkt. Binnen 1 minuut is iedere hardnekkige (organische) verstoppingen snel, effectief en veilig verholpen.

 • Aantoonbaar de krachtigste super professionele ontstopper
 • Bevat 96% zwavelzuur en lost elke verstopping op
 • Werkt binnen 1 minuut!

Dé krachtigste ontstopper voor de vakman    

De Professionele Super Ontstopper is (aantoonbaar) de krachtigste ontstopper die er bestaat. Het product bevat 96% zwavelzuur, waardoor de Professionele Super Ontstopper elke verstopping de baas is. Door het gewicht van de ontstopper zakt het product tientallen meters in de leiding. Hierdoor worden ook verstoppingen diep in de afvoer verholpen.

Gebruiksaanwijzing

 • 1. Maak vooraf de afvoer zoveel mogelijk watervrij
 • 2. Veiligheidsdop indrukken en losdraaien
 • 3. Gebruik een kunststof trechter om direct contact met het rooster te vermijden
 • 4. Controleer de goede werking van de syphon en plaats zo nodig een emmertje met water eronder, om schade te vermijden
 • 5. Giet 125cc langzaam en rechtstreeks in de afvoer. Bij een vloerafvoer adviseren wij 250cc te gebruiken. Meteen met veel koud water naspoelen. Indien nodig bovenstaande herhalen. Na gebruik de dop goed vastdraaien
 • 6. Zorg tijdens het ontstoppen voor een goede ventilatie en voorkom directe inademing boven de afvoer
 • 7. Aanbeveling: ogen en handen beschermen. Niet op metalen en kunststoffen gebruiken. In aanraking met kleding of huid, onmiddellijk afdoen met een droge doek en vervolgens afspoelen met water. Kleding vervolgens in water laten
 • 8. Product nooit met ander chemicaliën gebruiken
 • Waarschuwing: Gebruik de Super Ontstopper nooit in combinatie met andere producten, hierdoor kunnen gevaarlijke reacties ontstaan. Gebruik de Super Ontstopper uitsluitend indien uw afvoer in goede en lekdichte staat verkeerd. Indien u gebruik maakt van een loodgieter, vermeldt dat u dit product heeft gebruikt.
          Veiligheidsaanbeveling
 • Voorzorgsmaatregelen: Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product grondig wassen.
          Bij contact met de huid (of het haar)
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
          Bij contact met de ogen
 • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Scroll naar boven